Tekniska Kommittén

Sten Fält

Abborrstigen 6

Ansvarig för hela föreningen

Filip Larsson

Gäddstigen 28

Teknisk kommitté