Nyhetsarkiv

Boendepärm

2023-09-01

Styrelsen har tagit fram en boendepärm som publicerats digitalt på psff.nu, tanken är att detta ska ersätta informationen som delas ut till nya hushåll samt vara en uppdaterad källa till information om vad som gäller inom föreningen, vi hoppas den kommer vara till hjälp och vi kommer även att uppdatera den regelbundet. Har ni några frågor som inte täcks in av informationen så hör gärna av er så lägger vi till det. Pärmen hittar ni här.

Resultat av Röranalys

2019-10-28

Styrelsen kan nu informera om att Röranalys AB är klara med sitt arbete som utfördes i slutet av sommaren och att de har gått igenom samfällighetens rör. Representanter från styrelsen har träffat Röranalys efteråt och fått information om resultatet. Problemen på rören klassificeras på en fyrgradig skala, där 1 är ok och 4 är akut. Vid genomgång av en översikt över området noteras främst att det finns ett ställe där Röranalys bedömer att problemet är grad 4 och det behöver åtgärdas relativt snart.

I övrigt är det ett antal rörproblem bedömda som grad 3 och behöver åtgärdas på sikt, utöver det är rören i relativt gott skick och en försiktig bedömning är att man borde kunna planera in åtgärder under en 10 års period eller liknade med undantag för de akuta skadorna som nämns ovan.

Att åtgärda rören kommer att innebära en större kostnad som behöver planeras in och kommer påverka föreningens budget och kostnader på sikt. Enligt Röranalys är det bättre att göra en ordentlig plan för hela arbetet än att åtgärda problemen allt eftersom det kommer att bli mer kostsamt med akuta insatser. 

Erbjudanden om ventilationskontrol / Filter - PSFF har inga sådana sammarbeten!

2019-02-24

UPPDATERING: Det har kommit till styrelsens kännedom att flera i föreningen har blivit kontaktade med erbjudanden om rengöring av ventilation samt att det i samtalen som upplevts som påstridiga ges påståenden om bla lagkrav, några sådana finns inte och PSFF har inga sammarbeten med några firmor kring ventilationskontroll.

Styrelsen har fått frågor från medlemmar om erbjudanden om fläktfilter / ventilationskontroll som just nu cirkulerar, och vill förtydliga att PSFF INTE har något sammarbete eller liknande med någon firma kring detta, och vi uppmanar alla att vara försiktiga samt kontrollera närmare inför ett eventuelt köp / anlitande av någon firma.

Information GDPR

2018-05-24

Den 25/5 börjar GDPR gälla, det har medfört att vi nu tagit bort en del innehåll på hemsidan vi inte har laglig rätt eller samtycke för att hålla publicerad på psff.nu.