Nyhetsarkiv

Sandsopning v. 15

2023-03-15

Ett klart vårtecken! Vecka 15 kommer våra gator att sopas. Innan dess behöver vi boende hjälpa till att sopa ut sand från kanterna, både runt vår egen fastighet men också runt allmänna ytor.

Gymmet - Forellstigen 20

2023-03-15

Gymmet under lokalen på Forellstigen 20 kommer läggas ner då TelgeBostäder återtar lokalen från Hyresgästföreningen. Det är i dagsläget oklart när detta kommer ske och på grund av detta tas nya medlemmar inte emot till gymmet. Mer information kommer om när gymmet blir otillgängligt även för de som i dagsläget har medlemskap så snart vi vet mer.

Brunnen - Gäddstigen

2023-03-15

Brunnen vid lekplatsen som ligger vid Gäddstigens höga nummer har sedan länge haft undermålig avrinning vid stor nederbörd. På senaste stämman i maj 2023 har budgeten godkänts, vari en post för kostnad avsedd för brunnens reparation funnits. Styrelsen har nu slutit avtal med leverantör och arbetet med brunnen kommer påbörjas så snart tjälen går ur marken. Detta kommer medföra begräsningar vad gäller framkomlighet och vi i styrelsen vill därför be boende på Gäddstigen att tänka efter en extra gång innan man kör fram bilen till sin fastighet.
Det kommer att skyltas om vägarbeten och mer information kommer ut på hemsidan när vi vet mer i ärendet.

GARAGET - VIKTIGT

2024-03-01

Vi har fått de elektroniska nyckelbrickorna från Telge och kommer att dela ut dessa under nästa vecka.

Onsdagen den 6/3 kan man hämta sin bricka i föreningslokalen på Forellstigen 20 mellan klockan 17-19. Det är viktigt att man tar med sig ID-handling när brickorna kvitteras ut. Telge kommer aktivera kortläsarna i slutet av nästa vecka. Har ni inte möjlighet att kvittera ut brickan under denna tid så kan ni kontakta oss via formuläret här på hemsidan.Viktig information angående garaget - 2/11

Garaget 

2023-10-25

Fredagen den 3e november kommer det att målas linjer på infartsplanet i garaget. När arbetet efter helgen är klart kan de som har sina platser på infartsplanet återgå till sina ordinarie platser.
De som hitintills har stått på undre planet måste innan måndag flytta till mellanplanet eller andra planet där det finns platser lediga.

Det är viktigt att alla läser skyltarna noggrant och enbart står på på de platser man blivit tilldelad.

Momsplikt för samfälligheter 2023

2023-09-01

Kära medlemmar, ni som är obervanta ser att samfällighetsräkningen ser annorlunda ut. Det är för att vi från och med 2023 är momspliktiga.
Uträkningen ser annorlunda ut men slutsumman är det samma.

Boendepärm

2023-09-01

Styrelsen har tagit fram en boendepärm som publicerats digitalt på psff.nu, tanken är att detta ska ersätta informationen som delas ut till nya hushåll samt vara en uppdaterad källa till information om vad som gäller inom föreningen, vi hoppas den kommer vara till hjälp och vi kommer även att uppdatera den regelbundet. Har ni några frågor som inte täcks in av informationen så hör gärna av er så lägger vi till det. Pärmen hittar ni i Dokumentarkivet.

Resultat av Röranalys

2019-10-28

Styrelsen kan nu informera om att Röranalys AB är klara med sitt arbete som utfördes i slutet av sommaren och att de har gått igenom samfällighetens rör. Representanter från styrelsen har träffat Röranalys efteråt och fått information om resultatet. Problemen på rören klassificeras på en fyrgradig skala, där 1 är ok och 4 är akut. Vid genomgång av en översikt över området noteras främst att det finns ett ställe där Röranalys bedömer att problemet är grad 4 och det behöver åtgärdas relativt snart.

I övrigt är det ett antal rörproblem bedömda som grad 3 och behöver åtgärdas på sikt, utöver det är rören i relativt gott skick och en försiktig bedömning är att man borde kunna planera in åtgärder under en 10 års period eller liknade med undantag för de akuta skadorna som nämns ovan.

Att åtgärda rören kommer att innebära en större kostnad som behöver planeras in och kommer påverka föreningens budget och kostnader på sikt. Enligt Röranalys är det bättre att göra en ordentlig plan för hela arbetet än att åtgärda problemen allt eftersom det kommer att bli mer kostsamt med akuta insatser. 

Erbjudanden om ventilationskontrol / Filter - PSFF har inga sådana sammarbeten!

2019-02-24

UPPDATERING: Det har kommit till styrelsens kännedom att flera i föreningen har blivit kontaktade med erbjudanden om rengöring av ventilation samt att det i samtalen som upplevts som påstridiga ges påståenden om bla lagkrav, några sådana finns inte och PSFF har inga sammarbeten med några firmor kring ventilationskontroll.

Styrelsen har fått frågor från medlemmar om erbjudanden om fläktfilter / ventilationskontroll som just nu cirkulerar, och vill förtydliga att PSFF INTE har något sammarbete eller liknande med någon firma kring detta, och vi uppmanar alla att vara försiktiga samt kontrollera närmare inför ett eventuelt köp / anlitande av någon firma.

Information GDPR

2018-05-24

Den 25/5 börjar GDPR gälla, det har medfört att vi nu tagit bort en del innehåll på hemsidan vi inte har laglig rätt eller samtycke för att hålla publicerad på psff.nu.