Kontaktformulär

GDPR: Genom att fylla i och skicka in detta formulär så godkänner du att PSFFs styrelse tar del av samt lagrar och behandlar de uppgifter du lämnar. Uppgifterna kommer endast att användas för att besvara din fråga / ärende och kommer sedan tas bort inom 60 dagar samt inte användas för något annat syfte eller delas med annan part. Du har när som helst möjlighet att begära ut de uppgifter PSFF har lagrade om dig i samband med användningen av detta formulär samt begära att de ska tas bort. Önskar ni inte få era uppgifter behandlade i ett digitalt system ber vi er kontakta någon medlem ur styrelsen direkt.