Styrelsen

Kaj Andersson

Ordförande

Gäddstigen 78

Göran Henriksson

Sekreterare

Ålstigen 36

Sten Fält

Kassör

Abborrstigen 6

Göran Henriksson

Ledamot

Ålstigen 36

Martin Hahn

Ledamot

Ålstigen 28

Christina Andersson

Ledamot

Ålstigen 15

Camilla Andersson

Suppleant

Gäddstigen 8