Styrelsen

Kaj Andersson

Ordförande

Gäddstigen 78

Göran Henriksson

Sekreterare

Ålstigen 36

Sten Fält

Kassör

Abborrstigen 6

Rasmus Olofsson

Ledamot

Gäddstigen 20

Filip Andersson

Suppleant

Gäddstigen 28

Alexander Wassberg

Ledamot

Gäddstigen 19 

Ritva Johansson

Suppleant

Mörtstigen 48