Styrelsen

Kaj Andersson

Ordförande

Gäddstigen 78

Göran Henriksson

Sekreterare

Ålstigen 36

Sten Fält

Kassör

Abborrstigen 6

Rasmus Olofsson

Ledamot

Gäddstigen 20

Christina Andersson

Ledamot

Ålstigen 15

Marianne Iversen

Suppleant

Gäddstigen 3

Alexander Olofsson

Suppleant

Gäddstigen 19