Styrelsen

Kaj Andersson

Ordförande

Gäddstigen 78

Göran Henriksson

Sekreterare

Ålstigen 36

Sten Fält

Kassör

Abborrstigen 6

Rasmus Olofsson

Ledamot

Gäddstigen 20

Alexander Wassberg

Ledamot

Gäddstigen 19 

Malin Forsman

Suppleant

Gäddstigen 30

Ritva Johansson

Suppleant

Mörtstigen 48

Linda Nordholm

Suppleant

Gäddstigen 11