Pershagens Samfällighetsförening

När hämtas våra sopor?

2021-07-28

◼ Hushållsavfall - onsdag varje vecka

◼ Kartong/Plastförpackningar - måndag och torsdag varje vecka  

◼ Returpapper - torsdag varje vecka

◼  Batteriholk - 1 gång per månad

Förpackning av glas eller metall lämnas vid returstationen vid tennisbanorna på Trollsjövägen.

Information om sopsortering, se hemsida Telge Återvinning.

Sandsopning samt förtydligande kring parkering på egen tomt.

2021-03-21


Den 1a respektive 2a April är det dags för ett säkert vårtecken; den årliga sandsopningen av våra gator, för att detta ska bli så bra som möjligt behöver vi hjälpas åt att sopa ut gruset från trottoarer och kanter samt utanför 1.5 meter från våra farthinder där sopbilen har svårt komma åt inför detta.

Tack för er hjälp!

Sen har det även kommit in frågor gällande parkering inom området på egen tomt; på den egna tomten gäller äganderätten och föreningen kan inte förbjuda parkering på mark som utgör egen tomt, dock är det inte tillåtet att använda föreningens vägar för att förflytta fordon till eller i från tomten annat än de undantag som gäller trafik inom området, detta förbud är även markerat vid våra infarter.    


Brev till samtliga

2021-01-26

Idag gick vi ut med en skrivelse i brevlådan till samtliga medlemmar där vi dels vill lyfta fram denna hemsida som vår primära kontaktväg, men även skriva några rader om biltrafiken som tyvärr blivit ett allt större problem i området, mer om vad som gäller kan ni läsa i boendepärmen till höger men även en kort sammanfattning nedan: 


Området har alltid varit menat som bilfritt, med några undantag:

  • Undantag; transport till och från fastighet för i-och urlastning, färdtjänst samt nyttotrafik så som posten, tidningsbud och räddningstjänst mm.
  • Parkeringsförbud råder inom området (undantag enligt ovan)
  • Det är inte tillåtet att använda föreningens vägar för att transportera sin bil till och från eventuell egen uppställningsplats på tomt, annat än för andra ändamål än angivna undantag. 
  • Det är viktigt att tänka på att det är trångt inom området och att bilar omedelbart måste kunna flyttas om de står uppställda för i -och urlastning, betänk att samtliga vägar inom området måste kunna användas av räddningstjänst, ambulans, polis, sjuktransport mm

Vi har parkeringsövervakning (P-Service) inom området som patrullerar och som även kan kontaktas på 0771-77 11 00 för att rapportera felparkerade fordon. 

Slutligen vill vi passa på att önska god fortsättning på det nya året


Mvh Styrelsen Städdagar höst 2020

2020-10-14


Då hösten nu har kommit på allvar har det även blivit dags för höstens gemensamma städdagar.

I år har samtliga områden städdag den 24 Oktober, förutom Gäddstigen höga nummer som har den 25e. 

Exakt tid och mötesplats kommer meddelas av eran gårdsvärd, har ni förhinder den aktuella dagen så kan ni höra av er till eran gårdsvärd för att utföra erat bidrag vid något annat tillfälle. 

Styrelsen och samtliga gårdsvärdar hoppas på ett stort deltagande, tack vare att vi alla som kan hjälps åt så kan vi fortsätta bo med låga avgifter och lägga pengarna på annat än att underhålla de gemensamma ytorna.  

Självklart anpassar vi oss för rådande situation kring Covid-19, tänker på avstånd till varandra och är det så man känner sig orolig / inte vill delta just under städdagen går det även då självklart att hjälpa till med någon syssla vid något annat tillfälle. Stämma 2020 Protokoll:

2020-06-13


Stämman hölls enligt plan den 3 Juni, deltagandet på plats var lågt men många medlemmar tog tillfället att använda sina röster genom den brevröstningsmöjlighet som infördes för årets stämma med tanke på rådande situation.


Stämman beslöt att höja avgiften med 100 kr per månad vilket medför att aktuell avgift nu är 1.000 kronor per hus och månad. Pengarna ska främst gå till att utöka underhållsfonden. 

Styrelsen passade på att berätta om de kommande behoven kring avloppsrenovering, den nya styrelsen får i uppdrag att driva arbetet vidare, se mer information i protokollet.

Klicka här för protokoll: Protokoll stämma 2020Stämma 2020

2020-05-22


Styrelsen har kallat till föreningsstämma för 2020, pga rådande Corona situation har stämman blivit fördröjd men efter avvägning av nuvarande styrelse kring de alternativ som finns så har styrelsen beslutat utlysa stämma 3 Juni kl 19:00. Kallelse har gått ut till samtliga i brevlådan.

Observera att det i år är möjligt att poströsta mha medföljande valsedel, samt att regeringen har även antagit en tillfällig lag som möjliggör att ett ombud representerar fler än normala en andra fastighet, fullmakt krävs fortfarande.  


Dokument:

Årsredovisning 2019 Hämta

Inkomst-Utgiftsstat 2020 Hämta

Fullmaktsblankett 2020 Hämta

Samtliga dokument kräver en PDF-läsare, moderna datorer har sådan förinstallerad men vid behov kan sådan laddas ner här (Adobe Reader DC)  


Vid problem att nå dokumenten kontakta styrelsen.

Debiteringslängden finns tillgänglig för granskning hos sekreterare, pga GDPR får vi inte dela ut den eller ha den tillgänglig på hemsidan. Kontakta med fördel styrelsen om ni önskar granska den så hjälper vi er om ni inte får tag i sekreterare. Kö till parkeringar

2020-04-28


Vi har nu hyrt ut samtliga lediga platser och det är nu åter kölista till parkeringarna. 

Vi påminner även om att vid en försäljning / ägarbyte återgår samtliga parkeringar till föreningen och 1 st standardparkering tilldelas, önskar nya ägaren annan typ / kvantitet så krävs anmälan till föreningen och i förekommande fall kö till detta.

Städdagar våren 2020 samt sopning

2020-03-30

Gårdsvärdarna har tillsammans med styrelsen lagt dessa datum för vårens städning (klockslag kommer senare):

Mörtstigen Lördag 18 april. 

Ålstigen Söndag 26 april. kl 10:00

Gäddstigen höga nr Lördag 18 april, kl 10:00

Gäddstigen låga nr Söndag 19 april  

Vi hoppas så många som möjligt kan delta, om man inte har möjlighet aktuell dag så kan man prata med sin gårdsvärd om att göra sin insatts en annan dag. Din insatts är viktig för vi ska kunna ha ett trevligt område och samtidigt låga kostnader. 

I rådande tider med tanke på Corona situationen uppmanar vi dock alla över 70+ och / eller i riskgrupper att inte deltaga i städdagen, och är man bara det minsta förkyld ber vi även då att man inte deltar! Känner man att man vill hjälpa till senare / vid annat tillfälle så kontakta gårdsvärden.


Sopning vecka 14

Sopning sker nu i vecka 14, vi är tacksamma om vi alla kan hjälpas åt att sopa ut gruset från trottoarkanter , runt guppen samt övriga skrymslen där sopbilen inte kommer åt, Stort Tack för hjälpen 


Boendepärm

2020-01-26

Styrelsen har tagit fram en boendepärm som publicerats digitalt på psff.nu, tanken är att detta ska ersätta informationen som delas ut till nya hushåll samt vara en uppdaterad källa till information om vad som gäller inom föreningen, vi hoppas den kommer vara till hjälp och vi kommer även att uppdatera den regelbundet, har ni några frågor som inte täcks in av informationen så hör gärna av er så lägger vi till det. Pärmen hittar ni till höger alternativt Här


Lediga Parkeringar 

2019-12-17

Just nu har vi två lediga parkeringar på parkeringsytan borta på Trollsjövägen, Styrelsen har erbjudit de som står på kö till extra parkering dessa, men inte fått något svar varför vi nu utlyser dem till alla då inga fler att tillfråga finns i kön, 

Vid intresse så skicka ett meddelande via kontaktlänken (alternativt kontakta styrelsen, obs att vid konkurrens är det först till kvarn som gäller så det kan vara bra få en datering,) det är vanliga parkeringar utan el och de kostar fn 95kr per månad, 

Resultat av Röranalysen

2019-10-28

Styrelsen kan nu informera om att Röranalys AB är klara med sitt arbete som utfördes i slutet av sommaren och att de har gått igenom samfällighetens rör. Representanter från styrelsen har träffat Röranalys efteråt och fått information om resultatet. Problemen på rören klassificeras på en fyrgradig skala, där 1 är ok och 4 är akut. Vid genomgång av en översikt över området noteras främst att det finns ett ställe där Röranalys bedömer att problemet är grad 4 och det behöver åtgärdas relativt snart.

I övrigt är det ett antal rörproblem bedömda som grad 3 och behöver åtgärdas på sikt, utöver det är rören i relativt gott skick och en försiktig bedömning är att man borde kunna planera in åtgärder under en 10 års period eller liknade med undantag för de akuta skadorna som nämns ovan.

Att åtgärda rören kommer att innebära en större kostnad som behöver planeras in och kommer påverka föreningens budget och kostnader på sikt. Enligt Röranalys är det bättre att göra en ordentlig plan för hela arbetet än att åtgärda problemen allt eftersom det kommer att bli mer kostsamt med akuta insatser. 

Styrelsen kommer att arbeta vidare med frågan och mer information kommer att presenteras framöver.

Inbrott i garagelängan / bil

2019-09-27

Tyvärr har det varit inbrott i garagelängan och bla en cykel har blivit stulen samt detta medfört åverkan på flera portar och nät, tidigare har vi även råkat ut för inbrott i en bil på parkeringen.

Styrelsen uppmanar alla dels att inte lämna värdefulla föremål i garagen eller bilarna samt att gärna hålla lite uppsikt, vi har fått indikationer på att tjuvarna i båda fallen vetat om att aktuellt garage / bil innehållit värdefulla föremål. 

Röranalys i området

2019-07-21 

Styrelsen har givit Svensk Röranalys AB i uppdrag att gå igenom och besiktiga samt kartlägga samfällighetens gemensam avloppsnät, som, information har i dagarna gått ut i brevlådorna till samtliga medlemmar. Arbetet pågår 12 Augusti till och med 23 augusti mellan 07.30 - 16.00.

All personal bär legitimation och uppvisar denna på förfrågan.

För mer info se infon ni fått i lådan, där finns även kontaktuppgifter till arbetsledningen, självklart går det även bra att kontakta styrelsen vid frågor.

 Resultatet kommer att presenteras senare.

PSFF Stämma 2019 - Avslutad

Stämman hölls enligt plan den 15 Maj, då det inte kommit några motioner och heller inga framställningar från styrelsen har vi inte så mycket mer att rapportera än att stämman beslutade om oförändrade avgifter. Protokollet kan läsas här


PSFF Stämma 2019

2019-04-28

Stämman för PSFF kommer i år att hållas Onsdagen den 15 Maj Klockan 19:00 i Pershagsskolans matsal, en kallelse har gått ut till samtliga medlemmar via lapp i brevlådan, samt återfinnes även här:

Kallelse och agenda 

Till kallelsen finns följande bilagor, dessa har inte delats ut utan återfinnes här på psff.nu

Bilagor:

Inkomst och utgiftsstat 2019-2020

Årsredovisning 2018-2019 Inkl Revisionsberättelse

Fullmaktsblankett

Samtliga dokument kräver en PDF-läsare, moderna datorer har sådan förinstallerad men vid behov kan sådan laddas ner här (Adobe Reader DC) 

Vid problem att nå dokumenten kontakta styrelsen.

Debiteringslängden finns  tillgänglig för granskning hos sekreterare, pga GDPR får vi inte dela ut den eller ha den tillgänglig på hemsidan. Kontakta med fördel styrelsen om ni önskar granska den så hjälper vi er om ni inte får tag i sekreterare. 

Vad gäller avgiften så föreslår styrelsen till stämman att denna ska vara oförändrad om 900 kr per månad och hushåll med tillägg:

Vanlig P-plats 50:-/månad

El-plats 90:-/månad

TB-garage 95:-/månad

Garage (Trollsjövägen) 350:-/månad

Tilläggsavgift 2:a parkering 85:-/månad

Styrelsen vill passa på att hälsa samtliga medlemmar välkomna till årets stämma och hoppas att så många som möjligt kommer på stämman, detta är medlemmarnas möjlighet att vara med och påverka samt få information om vad som är på gång i föreningen.  


Försenad grusupptagning

2019-03-23

Pga frysgrader och fukt kunde gruset inte tas upp som planerat i fredags, utan det kommer tas upp på måndag den 25/3 istället.

Styrelse TK och Gårdsvärdar vill tacka för all hjälp med att sopa ihop gruset ut från kanter och buskar, samt runt farthindren, 


Erbjudanden om ventilationskontrol / Filter - PSFF har inga sådana sammarbeten!

2019-02-24

UPPDATERING: Det har kommit till styrelsens kännedom att flera i föreningen har blivit kontaktade med erbjudanden om rengöring av ventilation samt att det i samtalen som upplevts som påstridiga ges påståenden om bla lagkrav, några sådana finns inte och PSFF har inga sammarbeten med några firmor kring ventilationskontroll.

Styrelsen har fått frågor från medlemmar om erbjudanden om fläktfilter / ventilationskontroll som just nu cirkulerar, och vill förtydliga att PSFF INTE har något sammarbete eller liknande med någon firma kring detta, och vi uppmanar alla att vara försiktiga samt kontrollera närmare inför ett eventuelt köp / anlitande av någon firma.

Utdelning December

2018-12-23

Styrelsen har gått ut med en skrivelse i brevlådan till samtliga medlemmar med information om reglerna kring fordonstrafik samt det parkeringsförbud / parkeringsövervakning som råder inom området, att arbetet med lastfickorna som röstades igenom på stämman 2018 måste avbrytas samt lite praktisk information kring sophanteringen. Ni finner utdelningen digitalt genom att klicka här.

Styrelsen vill passa på önska god jul och gott nytt år!Avgifter from 1 Juli 2018

2018-06-15

Nyheter efter stämman:

Vi ber samtliga medlemmar uppmärksamma att försenad betalning framöver kommer medföra en påminnelseavgift om 60 kronor om inte avgiften kommit in till PSFFs konto senast förfallodagen, detta röstades igenom med debiteringslängden på årstämman. Det är fastighetsägarens ansvar att betalning inkommer, detta gäller även vid uthyrning/ eftersänd post mm.  vi tipsar om att möjligheten få fakturan på epost finns, kontakta oss eller vår ekonomiska förvaltare.


Det har beslutats om att de fastigheter som hyr mer än en parkering kommer att betala 85 kr / månad i tillägg till ordinarie avgiften för parkeringen för varje p-plats utöver den första, (oavset typ av parkering), detta då kostnaden för arrendet av marken på Trollsjövägen höjts mycket kraftigt iom nya avtalet med kommunen. 

Avgifter from 1 Juli 2018:

En avgift/månad kommer tas ut av varje hushåll på 900:-/månad från och med 1 Juli 2018.

Avgift för parkering och garageplats är från 1 Juli 2018.

Avgiften är:

Vanlig P-plats 50:-/månad

El-plats 90:-/månad

TB-garage 95:-/månad 

 Garage (Trollsjövägen) 350:-/månad

Tilläggsavgift 2:a parkering 85:-/månad

Avgift ska erläggas med 3/12 för varje kvartal under perioden genom insättning på föreningens bankgiro nummer 324-3730.

Förfallodatum för 2018 är enligt följande; 

 30 Juni för Q3 och 30 September för Q4.

Förfallodatum för 2019 är enligt följande; 

 31 December 2018 för Q1 (2019) och 31 Mars 2019 för Q2 (2019).

Vid försenad betalning debiteras en påminnelseavgift på 60 kr samt dröjsmålsränta enligt lag

Protokoll Årstämma 2018

2018-06-07

Nedan finner ni protokollet för årtsämman 2018, 


Protokoll Årstämma 2018

Observera att personuppgifter tagits bort i denna web-version, detta för att följa reglerna som kommit till i samband med GDPR. Önskar man se orginalet finns det tillgängligt för gransking hos sekreteraren

Information GDPR

2018-05-24

Den 25/5 börjar GDPR gälla, det har medfört att vi nu tagit bort en del innehåll på hemsidan vi inte har laglig rätt eller samtycke för att hålla publicerad på psff.nu

På stämman igår 23/5 informerades om styrelsens handlingsplan för GDPR och kring att en del dokument inte längre kommer kunna publiceras i sin helhet eller ens alls på hemsidan framöver.

Vi kommer gå ut med mera information framöver.

OBS: har ni innan 25/5 varit uppskrivna på våran maillista måste ni registrera er igen!______________________________________

Revisionsberättelse


2018-05-16
Våran revisor har lämnat sin revisionsberättelse som kan ses här:


_______________________________________ 

Föreningsstämma 2018!

2018-05-08

Det är dags för årstämman för PSFF! 

I år kommer den hållas onsdag den 23/5 med start klockan 19:00 i Pershagenskolans matsal.

Nedan finner ni agenda såväl som bilagorna till kallelsen, (kallelsen har dessutom delats ut till alla i brevlådan)

Styrelsen hoppas så många som möjligt kommer och deltar, i år har vi många informations- och beslutspunkter, se under underlag nedan, stämman är alla medlemmars möjlighet att vara med och ta beslut samt påverka..

Agenda

Bilagor till kallelsen: 

Debiteringslängd (bortagen mhv GDPR)

Årsredovisning

Fullmakt

Underlag: (för beslut som ska tas upp på stämman)

Biltrafiken i området 

Parkeringsavgifter

Lastfickor

Sopskåpen

Revisionslösning

Information:

Uppdaterad rutin vid stopp i avlopp


Samtliga dokument kräver en PDF-läsare, en modern dator kommer med sådan förinstallerad men vid behov kan en läsare hämtas här. Vid problem att nå materialet kontakta styrelsen _________________________________________

Föreningsstämma 2021


Nytt datum för Stämman

Mötesdatum: 7 juni 2021

Plats: Matsalen Pershagens Skola

Kallelse och blankett för ombud

Viktigt: Läs information ang Corona restriktioner

Boendepärm

Styrelsen har tagit fram en boendepärm som innehåller de viktigaste rutinerna och information för vad som gäller inom våran samfällighet, Uppdaterad 26 Jan 2020 Klicka här

Nyhetsbrev

Vi rekommenderar alla medlemmar att anmäla sig till nyhetsbrevet nedan, våran strävan är att mindre och mindre information ska delas ut på papper, detta av såväl miljö- som kostnads- och administrativa skäl. På så sätt slipper ni hålla koll på våran hemsida och får ny information direkt!