Pershagens Samfällighetsförening

Information från styrelsen:

Spolning av rör

2024-06-24

Denna vecka är Svensk röranalys på plats och spolar samt filmar samfällighetens rör. De har idag börjat på Ålstigen och kommer därefter röra sig mot Gäddstigen. 

Gräsklippning för boende på Gäddstigen och Abborrstigen 

2024-06-20

Som tidigare känt får de boende som deltar vid städdagar samt klipper gemensamma gräsmattor ett avdrag på medlemsavgiften. Boende på hela Gäddstigen samt Abborrstigen ska fylla i den blankett som ligger i boden vid Gäddstigen och lämna i brevlådan på Abborrstigen 6 för att få avdrag för klippningen.

Spolning av rör 

2024-06-16

Med start den 26/6 kommer Svensk Röranalys att spola igenom samtliga av samfällighetens rör som del av underhållsarbetet kring rörsystemen. Detta kommer innebära begränsad framkomlighet på gemensamma vägar. Svensk Röranalys kommer att återkomma med en mer detaljerad plan kring när och var spolning kommer ske, varpå hemsidan också kommer uppdateras. 

Månadsavgiften för juni månad

2024-06-04

Vi vill uppmärksamma er på att numret för den parkering som boende betalar för kommer tas bort på kommande fakturor för samfällighetsavgiften. Detta minskar administrationen och därmed kostnaden för samfälligheten. Kostnaden för parkeringen kommer specificeras på fakturan som vanligt men inte numret för parkeringsplatsen.

Du behövs! 

2024-05-30

Har du funderat på att engagera dig lite extra i området? Att vara med på olika sätt i sin samfällighetsförening är lika viktigt som givande. Det är också då man kan påverka som mest och känna att ens insatser gör skillnad för alla boende i området!

Just nu söker vi flera viktiga roller, bland annat valberedning och gårdsvärdar tills dess att arbetsgruppen kan bli verklighet.

Valberedning:
Valberedningen har i uppgift att ha kontakt med styrelsen inför årsstämman för att se om någon funderar på att byta roll samt att vara lyhörd i området och se efter om det finns andra boende som är intresserade av att gå med i styrelsen, antingen som suppleant eller ledamot. 1500 kronor i arvode utgår, två vakanser. 
Gårdsvärd:
G¨årdsvärdarnas uppgifter innefattar bland annat att arrangera städdagar och ordna schema för gräsklippning under sommarhalvåret. 7000 kronor per område utgår i arvode och just nu finns vakanser på både Mörtstigen och Gäddstigen. 
Arbetsgrupp:
Styrelsen fick av stämman godkännande att fortsätta arbetet med att införa en arbetsgrupp. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat det gårdsvärdarna gör idag men också att genomföra mindre arbeten i området och gå en veckovis rond. Arvodet är 14 500 kronor. Läs mer om arbetsgruppen genom att klicka här.

Är du intresserad av att i framtiden ingå i arbetsgruppen, eller att nu ingå i valberedning eller bli gårdsvärd så tveka inte att höra av dig via kontaktformuläret! Där går det också att ställa frågor för att få veta ännu mer om rollerna! 

Mailutskick - samtyckesblankett

2024-05-14

Är du intresserad av att få mail när det kommer uppdateringar på hemsidan? I kallelsen till årets stämma finns en blankett för samtyckte av användande av e-postadress. Den nås också genom att klicka HÄR för att skriva ut själv. Vidare information och instruktioner finns i dokumentet. 

Förslag arbetsgrupp

2024-05-03

Styrelsen kommer på stämman lyfta ett förslag till diskussion som berör omstrukturering kring nuvarande gårdsvärdar och teknisk kommitté. Här kan du läsa mer om förslaget innan stämman. 

Nytt avtal med spolfirma!

2023-12-17

Styrelsen har under december månad tecknat nytt avtal med Svensk Röranalys. Avtalet fungerar liknande som med tidigare avtalad spolfirma. Mer information finns i dokumentarkivet, ni hittar också dokumentet för nya rutiner genom att klicka HÄR

När hämtas våra sopor?

◼ Hushållsavfall - onsdag varje vecka

◼ Kartong/Plastförpackningar - måndag och torsdag varje vecka  

◼ Returpapper - torsdag varje vecka

◼  Batteriholk - 1 gång per månad

Förpackning av glas eller metall lämnas vid returstationen vid tennisbanorna på Trollsjövägen.

Information om sopsortering, se hemsida Telge Återvinning.

Bilar i området

Biltrafiken har tyvärr blivit ett större problem i området. Exakt vad som gäller kan ni läsa i boendepärmen, nedan finns även en kort sammanfattning. 

Området har alltid varit menat som bilfritt, med några undantag:

  • Undantag; transport till och från fastighet för i-och urlastning, färdtjänst samt nyttotrafik så som posten, tidningsbud och räddningstjänst mm.
  • Parkeringsförbud råder inom området (undantag enligt ovan)
  • Det är inte tillåtet att använda föreningens vägar för att transportera sin bil till och från eventuell egen uppställningsplats på tomt, annat än för andra ändamål än angivna undantag. 
  • Det är viktigt att tänka på att det är trångt inom området och att bilar omedelbart måste kunna flyttas om de står uppställda för i -och urlastning, betänk att samtliga vägar inom området måste kunna användas av räddningstjänst, ambulans, polis,
    sjuktransport mm.

Vi har parkeringsövervakning (P-Service) inom området som patrullerar och som även kan kontaktas på 0771-77 11 00 för att rapportera felparkerade fordon.