Pershagens Samfällighetsförening

Information från styrelsen:

Mailutskick - samtyckesblankett

2024-05-14

Är du intresserad av att få mail när det kommer uppdateringar på hemsidan? I kallelsen till årets stämma finns en blankett för samtyckte av användande av e-postadress. Den nås också genom att klicka HÄR för att skriva ut själv. Vidare information och instruktioner finns i dokumentet. 

Kallelsen till kvällens stämma

2024-05-14

Här kommer samma kallelse som ni fått i brevlådan även i digitalt format. Hoppas vi ses ikväll! Klicka här!

Förslag arbetsgrupp

2024-05-03

Styrelsen kommer på stämman lyfta ett förslag till diskussion som berör omstrukturering kring nuvarande gårdsvärdar och teknisk kommitté. Här kan du läsa mer om förslaget innan stämman. 

Garaget klart för återinflytt

2024-05-03

Telge låter meddela att garaget är klart så att man kan flytta tillbaka in till sin plats. Lite mindre arbeten återstår och avslutas allt eftersom. 

Nytt avtal med spolfirma!

2023-12-17

Styrelsen har under december månad tecknat nytt avtal med Svensk Röranalys. Avtalet fungerar liknande som med tidigare avtalad spolfirma. Mer information finns i dokumentarkivet, ni hittar också dokumentet för nya rutiner genom att klicka HÄR

Momsplikt för samfälligheter 2023

Kära medlemmar, ni som är obervanta ser att samfällighetsräkningen ser annorlunda ut. Det är för att vi från och med 2023 är momspliktiga.
Uträkningen ser annorlunda ut men slutsumman är densamma. 

När hämtas våra sopor?

◼ Hushållsavfall - onsdag varje vecka

◼ Kartong/Plastförpackningar - måndag och torsdag varje vecka  

◼ Returpapper - torsdag varje vecka

◼  Batteriholk - 1 gång per månad

Förpackning av glas eller metall lämnas vid returstationen vid tennisbanorna på Trollsjövägen.

Information om sopsortering, se hemsida Telge Återvinning.

Bilar i området

Biltrafiken har tyvärr blivit ett större problem i området. Exakt vad som gäller kan ni läsa i boendepärmen, nedan finns även en kort sammanfattning. 

Området har alltid varit menat som bilfritt, med några undantag:

  • Undantag; transport till och från fastighet för i-och urlastning, färdtjänst samt nyttotrafik så som posten, tidningsbud och räddningstjänst mm.
  • Parkeringsförbud råder inom området (undantag enligt ovan)
  • Det är inte tillåtet att använda föreningens vägar för att transportera sin bil till och från eventuell egen uppställningsplats på tomt, annat än för andra ändamål än angivna undantag. 
  • Det är viktigt att tänka på att det är trångt inom området och att bilar omedelbart måste kunna flyttas om de står uppställda för i -och urlastning, betänk att samtliga vägar inom området måste kunna användas av räddningstjänst, ambulans, polis,
    sjuktransport mm.

Vi har parkeringsövervakning (P-Service) inom området som patrullerar och som även kan kontaktas på 0771-77 11 00 för att rapportera felparkerade fordon.