Pershagens Samfällighetsförening

Information från styrelsen:

21/2 - brickor till garaget

Telge har informerat oss om att brickorna till garaget kommer att delas ut under nästa vecka. 

24/1 - Garage och gårdsvärdar

Nu är garaget färdigrenoverat och därtill har vi tre lediga platser! Det går bra att anmäla intresse för parkeringsplats i TB-garaget via kontaktformuläret. 
Via formuläret kan du också meddela styrelsen om det skulle vara så att du är intresserad av att bli gårdsvärd. Just nu saknar vi många gårdsvärdar och du behövs! Frågor som boende tidigare tagit upp med gårdsvärdar får tills vidare riktas åt någon i styrelsen. 

24/1 - Dags att lämna in motioner

Än spritter inte vårkänslorna i benen men årsstämman närmar sig ändå! Sista dag att lämna in motion är sista februari. Det går att fylla i motion via kontaktformuläret här på hemsidan eller genom att skriva för hand och lämna in till valfri styrelsemedlems brevlåda. 
Vi ses i maj! 
/Styrelsen

23/12 - Nytt avtal med spolfirma!

Styrelsen har under december månad tecknat nytt avtal med Svensk Röranalys. Avtalet fungerar liknande som med tidigare avtalad spolfirma. Mer information finns i dokumentarkivet, ni hittar också dokumentet för nya rutiner genom att klicka HÄR

Momsplikt för samfälligheter 2023

Kära medlemmar, ni som är obervanta ser att samfällighetsräkningen ser annorlunda ut. Det är för att vi från och med 2023 är momspliktiga.
Uträkningen ser annorlunda ut men slutsumman är densamma. 

När hämtas våra sopor?

◼ Hushållsavfall - onsdag varje vecka

◼ Kartong/Plastförpackningar - måndag och torsdag varje vecka  

◼ Returpapper - torsdag varje vecka

◼  Batteriholk - 1 gång per månad

Förpackning av glas eller metall lämnas vid returstationen vid tennisbanorna på Trollsjövägen.

Information om sopsortering, se hemsida Telge Återvinning.

Bilar i området

Biltrafiken har tyvärr blivit ett större problem i området. Exakt vad som gäller kan ni läsa i boendepärmen, nedan finns även en kort sammanfattning. 

Området har alltid varit menat som bilfritt, med några undantag:

  • Undantag; transport till och från fastighet för i-och urlastning, färdtjänst samt nyttotrafik så som posten, tidningsbud och räddningstjänst mm.
  • Parkeringsförbud råder inom området (undantag enligt ovan)
  • Det är inte tillåtet att använda föreningens vägar för att transportera sin bil till och från eventuell egen uppställningsplats på tomt, annat än för andra ändamål än angivna undantag. 
  • Det är viktigt att tänka på att det är trångt inom området och att bilar omedelbart måste kunna flyttas om de står uppställda för i -och urlastning, betänk att samtliga vägar inom området måste kunna användas av räddningstjänst, ambulans, polis,
    sjuktransport mm.

Vi har parkeringsövervakning (P-Service) inom området som patrullerar och som även kan kontaktas på 0771-77 11 00 för att rapportera felparkerade fordon.