Pershagens Samfällighetsförening


PSFF söker Valberedningsansvarig och Styrelsemedlemmar!

Kära PSFF medlemmar,

Inför kommande årsstämma behöver vi en valberedning som samlar kandidater till alla de valbara poster vi har i styrelsen. Det är en viktig roll, då vi som medlemmar har möjigheten att tillsammans påverka hur samfälligheten förvaltas och att beslut tas i enlighet med vad vi medlemmar vill. Om vi inte kan fylla PSFF's poster med våra egna medlemmar så behöver dessa poster hyras ut till utomstående individer som troligt inte har samma intresse att förvalta vårt område som vi som bor här vill.

Att vara med i styrelsen är roligt, då du som medlem har en direkt påverkan på hur vårt område förvaltas. Tid väl investerad för ditt närområde.

Ni är varmt välkomna att anmäla ert intresse genom vår hemsida eller kontakta någon från styrelse så berättar vi mer!


Med vänliga hälsningar,
PSFF Styrelsen

Nu finns nya kärl och soppkäl

Hej i höstfärgerna!

Nu finns nya Kärl och Soppåsar att hämta ut och respektive Gårdsvärd har detaljerna på vart.

Gäddstigen:

  • Lämnas ut på kommande städdagar samt kommer att finnas för uthämtning i Gemensamma förrådet.

Övriga områden v.v hör med er Gårdavärd.

Städdagar hösten 2021 

Hösten är här och snart är det dags att göra området lite höstfint! Nedan finner ni årets höststäddagar där vi sammanstrålar och städar tillsammans. 

  • 23/10 Mörtstigen
  • 24/10 Ålstigen
  • 30/10 Låga nummer Gäddstigen
  • 31/10 Höga nummer Gäddstigen

 Med vänliga hälsningar, Gårdsvärdar och PSFF Styrelsen

Stamspolning av rör v43

Pershagens Samfällighetsförening ska nu börjat få meddelande från företaget Svensk Röranalys som vi anlitat för att underhålla/reparera stamrörsystemet under våra hus, så släng inte lappen innan datumet är noterat. v42 kommer ytterligare påminnelse från Svensk Röranalys och mer information gällande vilka fastigheter de behöver viss tillträde till under arbetet, alltså inte samtliga fastigheter.

Vid frågor kontakta projektledaren enligt informationsbladets anvisning.

 
Denna aktivitet är i enlighet med gemansamt beslut gjort på den årliga stämman tidigare i år.

 
Med vänliga hälsningar, PSFF Styrelse 

När hämtas våra sopor?

2021-07-28

◼ Hushållsavfall - onsdag varje vecka

◼ Kartong/Plastförpackningar - måndag och torsdag varje vecka  

◼ Returpapper - torsdag varje vecka

◼  Batteriholk - 1 gång per månad

Förpackning av glas eller metall lämnas vid returstationen vid tennisbanorna på Trollsjövägen.

Information om sopsortering, se hemsida Telge Återvinning.

Sandsopning samt förtydligande kring parkering på egen tomt.

2021-03-21


Den 1a respektive 2a April är det dags för ett säkert vårtecken; den årliga sandsopningen av våra gator, för att detta ska bli så bra som möjligt behöver vi hjälpas åt att sopa ut gruset från trottoarer och kanter samt utanför 1.5 meter från våra farthinder där sopbilen har svårt komma åt inför detta.

Tack för er hjälp!

Sen har det även kommit in frågor gällande parkering inom området på egen tomt; på den egna tomten gäller äganderätten och föreningen kan inte förbjuda parkering på mark som utgör egen tomt, dock är det inte tillåtet att använda föreningens vägar för att förflytta fordon till eller i från tomten annat än de undantag som gäller trafik inom området, detta förbud är även markerat vid våra infarter.  

Brev till samtliga

2021-01-26

Idag gick vi ut med en skrivelse i brevlådan till samtliga medlemmar där vi dels vill lyfta fram denna hemsida som vår primära kontaktväg, men även skriva några rader om biltrafiken som tyvärr blivit ett allt större problem i området, mer om vad som gäller kan ni läsa i boendepärmen till höger men även en kort sammanfattning nedan: 


Området har alltid varit menat som bilfritt, med några undantag:

  • Undantag; transport till och från fastighet för i-och urlastning, färdtjänst samt nyttotrafik så som posten, tidningsbud och räddningstjänst mm.
  • Parkeringsförbud råder inom området (undantag enligt ovan)
  • Det är inte tillåtet att använda föreningens vägar för att transportera sin bil till och från eventuell egen uppställningsplats på tomt, annat än för andra ändamål än angivna undantag. 
  • Det är viktigt att tänka på att det är trångt inom området och att bilar omedelbart måste kunna flyttas om de står uppställda för i -och urlastning, betänk att samtliga vägar inom området måste kunna användas av räddningstjänst, ambulans, polis, sjuktransport mm

Vi har parkeringsövervakning (P-Service) inom området som patrullerar och som även kan kontaktas på 0771-77 11 00 för att rapportera felparkerade fordon. 


Boendepärm

2020-01-26

Styrelsen har tagit fram en boendepärm som publicerats digitalt på psff.nu, tanken är att detta ska ersätta informationen som delas ut till nya hushåll samt vara en uppdaterad källa till information om vad som gäller inom föreningen, vi hoppas den kommer vara till hjälp och vi kommer även att uppdatera den regelbundet, har ni några frågor som inte täcks in av informationen så hör gärna av er så lägger vi till det. Pärmen hittar ni till höger alternativt Här


Resultat av Röranalysen

2019-10-28

Styrelsen kan nu informera om att Röranalys AB är klara med sitt arbete som utfördes i slutet av sommaren och att de har gått igenom samfällighetens rör. Representanter från styrelsen har träffat Röranalys efteråt och fått information om resultatet. Problemen på rören klassificeras på en fyrgradig skala, där 1 är ok och 4 är akut. Vid genomgång av en översikt över området noteras främst att det finns ett ställe där Röranalys bedömer att problemet är grad 4 och det behöver åtgärdas relativt snart.

I övrigt är det ett antal rörproblem bedömda som grad 3 och behöver åtgärdas på sikt, utöver det är rören i relativt gott skick och en försiktig bedömning är att man borde kunna planera in åtgärder under en 10 års period eller liknade med undantag för de akuta skadorna som nämns ovan.

Att åtgärda rören kommer att innebära en större kostnad som behöver planeras in och kommer påverka föreningens budget och kostnader på sikt. Enligt Röranalys är det bättre att göra en ordentlig plan för hela arbetet än att åtgärda problemen allt eftersom det kommer att bli mer kostsamt med akuta insatser. 

Styrelsen kommer att arbeta vidare med frågan och mer information kommer att presenteras framöver.


Erbjudanden om ventilationskontrol / Filter - PSFF har inga sådana sammarbeten!

2019-02-24

UPPDATERING: Det har kommit till styrelsens kännedom att flera i föreningen har blivit kontaktade med erbjudanden om rengöring av ventilation samt att det i samtalen som upplevts som påstridiga ges påståenden om bla lagkrav, några sådana finns inte och PSFF har inga sammarbeten med några firmor kring ventilationskontroll.

Styrelsen har fått frågor från medlemmar om erbjudanden om fläktfilter / ventilationskontroll som just nu cirkulerar, och vill förtydliga att PSFF INTE har något sammarbete eller liknande med någon firma kring detta, och vi uppmanar alla att vara försiktiga samt kontrollera närmare inför ett eventuelt köp / anlitande av någon firma.
Information GDPR

2018-05-24

Den 25/5 börjar GDPR gälla, det har medfört att vi nu tagit bort en del innehåll på hemsidan vi inte har laglig rätt eller samtycke för att hålla publicerad på psff.nu

På stämman igår 23/5 informerades om styrelsens handlingsplan för GDPR och kring att en del dokument inte längre kommer kunna publiceras i sin helhet eller ens alls på hemsidan framöver.

Vi kommer gå ut med mera information framöver.

OBS: har ni innan 25/5 varit uppskrivna på våran maillista måste ni registrera er igen!______________________________________

Revisionsberättelse


2018-05-16
Våran revisor har lämnat sin revisionsberättelse som kan ses här:


_______________________________________ 

Föreningsstämma 2021


Nytt datum för Stämman

Mötesdatum: 7 juni 2021

Plats: Matsalen Pershagens Skola

Kallelse och blankett för ombud

Viktigt: Läs information ang Corona restriktioner

Boendepärm

Styrelsen har tagit fram en boendepärm som innehåller de viktigaste rutinerna och information för vad som gäller inom våran samfällighet, Uppdaterad 26 Jan 2020 Klicka här

Nyhetsbrev

Vi rekommenderar alla medlemmar att anmäla sig till nyhetsbrevet nedan, våran strävan är att mindre och mindre information ska delas ut på papper, detta av såväl miljö- som kostnads- och administrativa skäl. På så sätt slipper ni hålla koll på våran hemsida och får ny information direkt!