Pershagens Samfällighetsförening

Information från styrelsen:

Brunnen

2024-04-16

Idag startar arbetet med brunnen på Gäddstigens höga nummer! Det är därför begränsad framkomlighet på den sidan av Gäddstigen. 

Vårens städdagar!

2024-04-10

Snart är det dags för vårens städdag i samfälligheten. I år har vi beslutat att alla gator har städdag samma dag, lördagen den 20/4. Vi kommer dock att samlas vid olika tider. Gäddstigen startar klockan 09:00 både höga och låga nummer. Mörtstigen startar städdagen 09:30 och Ålstigen klockan 10:00. 
Vi ses då! 

Arbetet med brunnen

2024-04-08

Entreprenad som anställts för att reparera brunnen meddelar att det fortfarande ligger tjäle i marken på en dryg meters djup. Därför avvaktas arbetet några dagar och vi återkommer med mer information när det finns. 

Garaget - Viktig information

2024-04-02

Alla bilar på mellanplanet och översta planet måste flytta sin bil till samma temporära parkeringsplats utomhus som de fick tidigare.  Detta behöver ske senast den 12/4 då arbetet startar den 13/4 och pågår sedan till 28/4. Från den 29/4 kan alla återgå till sina ordinarie platser i garaget.

Infartsplanet och bottenplanet berörs inte och dessa bilar kan stå kvar i garaget som vanligt.

Beträffande de saknade handtagen i grindarna så kommer Telge att montera de snarast.

Nytt avtal med spolfirma!

2023-12-17

Styrelsen har under december månad tecknat nytt avtal med Svensk Röranalys. Avtalet fungerar liknande som med tidigare avtalad spolfirma. Mer information finns i dokumentarkivet, ni hittar också dokumentet för nya rutiner genom att klicka HÄR

Momsplikt för samfälligheter 2023

Kära medlemmar, ni som är obervanta ser att samfällighetsräkningen ser annorlunda ut. Det är för att vi från och med 2023 är momspliktiga.
Uträkningen ser annorlunda ut men slutsumman är densamma. 

När hämtas våra sopor?

◼ Hushållsavfall - onsdag varje vecka

◼ Kartong/Plastförpackningar - måndag och torsdag varje vecka  

◼ Returpapper - torsdag varje vecka

◼  Batteriholk - 1 gång per månad

Förpackning av glas eller metall lämnas vid returstationen vid tennisbanorna på Trollsjövägen.

Information om sopsortering, se hemsida Telge Återvinning.

Bilar i området

Biltrafiken har tyvärr blivit ett större problem i området. Exakt vad som gäller kan ni läsa i boendepärmen, nedan finns även en kort sammanfattning. 

Området har alltid varit menat som bilfritt, med några undantag:

  • Undantag; transport till och från fastighet för i-och urlastning, färdtjänst samt nyttotrafik så som posten, tidningsbud och räddningstjänst mm.
  • Parkeringsförbud råder inom området (undantag enligt ovan)
  • Det är inte tillåtet att använda föreningens vägar för att transportera sin bil till och från eventuell egen uppställningsplats på tomt, annat än för andra ändamål än angivna undantag. 
  • Det är viktigt att tänka på att det är trångt inom området och att bilar omedelbart måste kunna flyttas om de står uppställda för i -och urlastning, betänk att samtliga vägar inom området måste kunna användas av räddningstjänst, ambulans, polis,
    sjuktransport mm.

Vi har parkeringsövervakning (P-Service) inom området som patrullerar och som även kan kontaktas på 0771-77 11 00 för att rapportera felparkerade fordon.