Om oss

Pershagens Samfällighetsförening består av två områden - Flötet och Sänket.

Totalt består föreningen av 128 radhus i olika storlekar och utföranden. Samfälligheten bildades 2008 när dåvarande bostadsrätter köptes loss av boendena i området.

Varje fastighet betalar en fast avgift en gång i kvartalet, summan varierar beroende på vårt kostnadsläge och bestäms på årstämman som hålls i maj varje år. I avgiften ingår bland annat vatten, sophämtning, snöröjning och upprustning i området.

Två gånger om året har vi gemensamma städdagar då vi passar på att rensa upp i vårt område genom att klippa buskar, städa upp de gemensamma lekplatserna, kratta löv och allmänt småfixande. Städdagen avslutas oftast med gemensam lunch eller fika. Detta är också ett ypperligt tillfälle för dig att lära känna dina grannar lite mer! Utöver städdagarna hjälps vi även åt att klippa de gemensamma gräsytorna under sommarhalvåret, hör med din gårdsvärd om du behöver mer information. Gräsklippare och annan trädgårdsutrustning finns i det gemensamma förrådet.

Alla som bidrar hjälper till att hålla våra kostnader och därav även samfällighetsavgiften nere.

På vår hemsida hittar du användbar information om samfällighetsföreningen så som:

  • Kontaktformulär och uppgifter om de förtroendevalda
  • Information om föreningen, husen och parkering

Varje fastighetsägare är skyldig att anmäla till styrelsen vid in- och utflyttning, mer information om det, samt mycket annat, finns i dokumentarkivet.