Pershagens Samfällighetsförening

Inbrott i garagelängan / bil

2019-09-27

Tyvärr har det varit inbrott i garagelängan och bla en cykel har blivit stulen samt detta medfört åverkan på flera portar och nät, tidigare har vi även råkat ut för inbrott i en bil på parkeringen.

Styrelsen uppmanar alla dels att inte lämna värdefulla föremål i garagen eller bilarna samt att gärna hålla lite uppsikt, vi har fått indikationer på att tjuvarna i båda fallen vetat om att aktuellt garage / bil innehållit värdefulla föremål. 

Röranalys i området

2019-07-21 

Styrelsen har givit Svensk Röranalys AB i uppdrag att gå igenom och besiktiga samt kartlägga samfällighetens gemensam avloppsnät, som, information har i dagarna gått ut i brevlådorna till samtliga medlemmar. Arbetet pågår 12 Augusti till och med 23 augusti mellan 07.30 - 16.00.

All personal bär legitimation och uppvisar denna på förfrågan.

För mer info se infon ni fått i lådan, där finns även kontaktuppgifter till arbetsledningen, självklart går det även bra att kontakta styrelsen vid frågor.

 Resultatet kommer att presenteras senare.

PSFF Stämma 2019 - Avslutad

Stämman hölls enligt plan den 15 Maj, då det inte kommit några motioner och heller inga framställningar från styrelsen har vi inte så mycket mer att rapportera än att stämman beslutade om oförändrade avgifter. Protokollet kan läsas här


PSFF Stämma 2019

2019-04-28

Stämman för PSFF kommer i år att hållas Onsdagen den 15 Maj Klockan 19:00 i Pershagsskolans matsal, en kallelse har gått ut till samtliga medlemmar via lapp i brevlådan, samt återfinnes även här:

Kallelse och agenda 

Till kallelsen finns följande bilagor, dessa har inte delats ut utan återfinnes här på psff.nu

Bilagor:

Inkomst och utgiftsstat 2019-2020

Årsredovisning 2018-2019 Inkl Revisionsberättelse

Fullmaktsblankett

Samtliga dokument kräver en PDF-läsare, moderna datorer har sådan förinstallerad men vid behov kan sådan laddas ner här (Adobe Reader DC) 

Vid problem att nå dokumenten kontakta styrelsen.

Debiteringslängden finns  tillgänglig för granskning hos sekreterare, pga GDPR får vi inte dela ut den eller ha den tillgänglig på hemsidan. Kontakta med fördel styrelsen om ni önskar granska den så hjälper vi er om ni inte får tag i sekreterare. 

Vad gäller avgiften så föreslår styrelsen till stämman att denna ska vara oförändrad om 900 kr per månad och hushåll med tillägg:

Vanlig P-plats 50:-/månad

El-plats 90:-/månad

TB-garage 95:-/månad

Garage (Trollsjövägen) 350:-/månad

Tilläggsavgift 2:a parkering 85:-/månad

Styrelsen vill passa på att hälsa samtliga medlemmar välkomna till årets stämma och hoppas att så många som möjligt kommer på stämman, detta är medlemmarnas möjlighet att vara med och påverka samt få information om vad som är på gång i föreningen.  


Försenad grusupptagning

2019-03-23

Pga frysgrader och fukt kunde gruset inte tas upp som planerat i fredags, utan det kommer tas upp på måndag den 25/3 istället.

Styrelse TK och Gårdsvärdar vill tacka för all hjälp med att sopa ihop gruset ut från kanter och buskar, samt runt farthindren, 


Erbjudanden om ventilationskontrol / Filter - PSFF har inga sådana sammarbeten!

2019-02-24

UPPDATERING: Det har kommit till styrelsens kännedom att flera i föreningen har blivit kontaktade med erbjudanden om rengöring av ventilation samt att det i samtalen som upplevts som påstridiga ges påståenden om bla lagkrav, några sådana finns inte och PSFF har inga sammarbeten med några firmor kring ventilationskontroll.

Styrelsen har fått frågor från medlemmar om erbjudanden om fläktfilter / ventilationskontroll som just nu cirkulerar, och vill förtydliga att PSFF INTE har något sammarbete eller liknande med någon firma kring detta, och vi uppmanar alla att vara försiktiga samt kontrollera närmare inför ett eventuelt köp / anlitande av någon firma.

Utdelning December

2018-12-23

Styrelsen har gått ut med en skrivelse i brevlådan till samtliga medlemmar med information om reglerna kring fordonstrafik samt det parkeringsförbud / parkeringsövervakning som råder inom området, att arbetet med lastfickorna som röstades igenom på stämman 2018 måste avbrytas samt lite praktisk information kring sophanteringen. Ni finner utdelningen digitalt genom att klicka här.

Styrelsen vill passa på önska god jul och gott nytt år!Avgifter from 1 Juli 2018

2018-06-15

Nyheter efter stämman:

Vi ber samtliga medlemmar uppmärksamma att försenad betalning framöver kommer medföra en påminnelseavgift om 60 kronor om inte avgiften kommit in till PSFFs konto senast förfallodagen, detta röstades igenom med debiteringslängden på årstämman. Det är fastighetsägarens ansvar att betalning inkommer, detta gäller även vid uthyrning/ eftersänd post mm.  vi tipsar om att möjligheten få fakturan på epost finns, kontakta oss eller vår ekonomiska förvaltare.


Det har beslutats om att de fastigheter som hyr mer än en parkering kommer att betala 85 kr / månad i tillägg till ordinarie avgiften för parkeringen för varje p-plats utöver den första, (oavset typ av parkering), detta då kostnaden för arrendet av marken på Trollsjövägen höjts mycket kraftigt iom nya avtalet med kommunen. 

Avgifter from 1 Juli 2018:

En avgift/månad kommer tas ut av varje hushåll på 900:-/månad från och med 1 Juli 2018.

Avgift för parkering och garageplats är från 1 Juli 2018.

Avgiften är:

Vanlig P-plats 50:-/månad

El-plats 90:-/månad

TB-garage 95:-/månad 

 Garage (Trollsjövägen) 350:-/månad

Tilläggsavgift 2:a parkering 85:-/månad

Avgift ska erläggas med 3/12 för varje kvartal under perioden genom insättning på föreningens bankgiro nummer 324-3730.

Förfallodatum för 2018 är enligt följande; 

 30 Juni för Q3 och 30 September för Q4.

Förfallodatum för 2019 är enligt följande; 

 31 December 2018 för Q1 (2019) och 31 Mars 2019 för Q2 (2019).

Vid försenad betalning debiteras en påminnelseavgift på 60 kr samt dröjsmålsränta enligt lag

Protokoll Årstämma 2018

2018-06-07

Nedan finner ni protokollet för årtsämman 2018, 


Protokoll Årstämma 2018

Observera att personuppgifter tagits bort i denna web-version, detta för att följa reglerna som kommit till i samband med GDPR. Önskar man se orginalet finns det tillgängligt för gransking hos sekreteraren

Information GDPR

2018-05-24

Den 25/5 börjar GDPR gälla, det har medfört att vi nu tagit bort en del innehåll på hemsidan vi inte har laglig rätt eller samtycke för att hålla publicerad på psff.nu

På stämman igår 23/5 informerades om styrelsens handlingsplan för GDPR och kring att en del dokument inte längre kommer kunna publiceras i sin helhet eller ens alls på hemsidan framöver.

Vi kommer gå ut med mera information framöver.

OBS: har ni innan 25/5 varit uppskrivna på våran maillista måste ni registrera er igen!______________________________________

Revisionsberättelse


2018-05-16
Våran revisor har lämnat sin revisionsberättelse som kan ses här:


_______________________________________ 

Föreningsstämma 2018!

2018-05-08

Det är dags för årstämman för PSFF! 

I år kommer den hållas onsdag den 23/5 med start klockan 19:00 i Pershagenskolans matsal.

Nedan finner ni agenda såväl som bilagorna till kallelsen, (kallelsen har dessutom delats ut till alla i brevlådan)

Styrelsen hoppas så många som möjligt kommer och deltar, i år har vi många informations- och beslutspunkter, se under underlag nedan, stämman är alla medlemmars möjlighet att vara med och ta beslut samt påverka..

Agenda

Bilagor till kallelsen: 

Debiteringslängd (bortagen mhv GDPR)

Årsredovisning

Fullmakt

Underlag: (för beslut som ska tas upp på stämman)

Biltrafiken i området 

Parkeringsavgifter

Lastfickor

Sopskåpen

Revisionslösning

Information:

Uppdaterad rutin vid stopp i avlopp


Samtliga dokument kräver en PDF-läsare, en modern dator kommer med sådan förinstallerad men vid behov kan en läsare hämtas här. Vid problem att nå materialet kontakta styrelsen _________________________________________